Υποβολή εκδήλωσης

Καταχωρήστε την εκδήλωση σας στο: oivlaxoi.gr

Ημερομηνία και ώρα

:
:

Εμφανίζεται δίπλα στην ώρα του συμβάντος σε μία σελίδα συμβάντος. Μπορείτε να εισαγάγετε τη ζώνη ώρας κλπ. σε αυτό το πεδίο.

Προσθέστε ορισμένες ημέρες στις ημερομηνίες εμφάνισης συμβάντων.

:label: x
 • Πρώτος
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Δεύτερη
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Τρίτη
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Τέταρτη
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Τελευταία
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Ώρες συμβάντων

The event will finish after certain repeats. For example if you set it to 10, the event will finish after 10 repeats.Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικές Ημέρες (Εξαιρούνται Ημερομηνίες)

Εξαιρούνται ορισμένες ημέρες

Εξαιρούνται ορισμένες ημέρες από τις ημερομηνίες εμφάνισης συμβάντων. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να εξαιρέσετε μόνο περιστατικά μιας ημέρας και δεν μπορείτε να εξαιρέσετε μία ημέρα από περιστατικά πολλών ημερών. Διαβάστε περισσότερα

:val: x

Χρονοδιάγραμμα

Προσθέστε νέες ημέρες για το χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, εάν το συμβάν σας είναι πολλαπλές ημέρες, μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε ημέρα!

Νέα ημέρα

Προσθέστε νέα ωριαία σειρά χρονοδιαγράμματος
Ομιλητές-Ερμηνευτές

Event Τοποθεσία

Τοποθεσία

Επιλέξτε μία από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή εισαγάγετε μια νέα θέση παρακάτωΔιαβάστε περισσότερα

eg. City Hall

eg. City hall, Manhattan, New York

Latitude/Longitude

Αν αφήσετε άδειο γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος, το Modern Events Calendar προσπαθεί να μετατρέψει τη διεύθυνση θέσης σε γεωπολιτικό, το Γεωγραφικό πλάτος και το Γεωγραφικό μήκος είναι οι μονάδες που αντιπροσωπεύουν τις συντεταγμένες στο γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων. Για να κάνετε μια αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το όνομα ενός τόπου, μιας πόλης, μιας πολιτείας ή μιας διεύθυνσης ή κάντε κλικ στην τοποθεσία του χάρτη για να βρείτε ευρείες συντεταγμένες.Get Latitude and Longitude

Remove image

Άλλες τοποθεσίες

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον θέσεις εκτός από την κύρια τοποθεσία, αν θέλετε.

Κύρια εκδήλωση Διοργανωτής

Διοργανωτής

Επιλέξτε έναν από τους αποθηκευμένους διοργανωτές ή εισάγετε έναν νέο από αυτούς.Διαβάστε περισσότερα

eg. John Smith

eg. +1 (234) 5678

eg. john@smith.com

π.χ. https://oivlaxoi.gr/

Remove image

Άλλοι διοργανωτές

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον διοργανωτές εκτός από τον κύριο διοργανωτή, αν θέλετε.

Σημείωση για τον κριτή

Κόστος συμβάντος

Κατηγορίες

Ετικέτες

Χρώμα συμβάντος

Ετικέτες

Ομιλητές-Ερμηνευτές

Ξεχωριστά ονόματα με κόμματα Παρόμοια με τον Justin, Cris