Υποβολή εκδήλωσης

Καταχωρήστε την εκδήλωση σας στο: oivlaxoi.gr

Ημερομηνία και ώρα

:
:

It shows next to event time on the Single Event Page. You can enter notes such as timezone in this field.

Countdown Method

Visibility

Repeating

:
:
Συνήθεις Ημέρες Επανάληψη

Add certain days to event occurrence dates. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must be commensurate with the initial date. Διαβάστε περισσότερα

:label: x
 • Πρώτος
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Δεύτερη
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Τρίτη
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Τέταρτη
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Τελευταία
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Ώρες συμβάντων

The event will finish after certain repeats. For example if you set it to 10, the event will finish after 10 repeats.Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικές Ημέρες (Εξαιρούνται Ημερομηνίες)

Εξαιρούνται ορισμένες ημέρες

Εξαιρούνται ορισμένες ημέρες από τις ημερομηνίες εμφάνισης συμβάντων. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να εξαιρέσετε μόνο περιστατικά μιας ημέρας και δεν μπορείτε να εξαιρέσετε μία ημέρα από περιστατικά πολλών ημερών. Διαβάστε περισσότερα

:val: x

Χρονοδιάγραμμα

Προσθέστε νέες ημέρες για το χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, εάν το συμβάν σας είναι πολλαπλές ημέρες, μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε ημέρα!

Νέα ημέρα

Προσθέστε νέα ωριαία σειρά χρονοδιαγράμματος
Ομιλητές-Ερμηνευτές

Κύρια εκδήλωση Τοποθεσία

Τοποθεσία

Επιλέξτε μία από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή εισαγάγετε μια νέα θέση παρακάτωΔιαβάστε περισσότερα

eg. City Hall

eg. City hall, Manhattan, New York

Latitude/Longitude

Αν αφήσετε άδειο γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος, το Modern Events Calendar προσπαθεί να μετατρέψει τη διεύθυνση θέσης σε γεωπολιτικό, το Γεωγραφικό πλάτος και το Γεωγραφικό μήκος είναι οι μονάδες που αντιπροσωπεύουν τις συντεταγμένες στο γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων. Για να κάνετε μια αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το όνομα ενός τόπου, μιας πόλης, μιας πολιτείας ή μιας διεύθυνσης ή κάντε κλικ στην τοποθεσία του χάρτη για να βρείτε ευρείες συντεταγμένες.Get Latitude and Longitude

Remove image

Άλλες τοποθεσίες

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον θέσεις εκτός από την κύρια τοποθεσία, αν θέλετε.

Κύρια εκδήλωση Διοργανωτής

Διοργανωτής

Επιλέξτε έναν από τους αποθηκευμένους διοργανωτές ή εισάγετε έναν νέο από αυτούς.Διαβάστε περισσότερα

eg. John Smith

eg. +1 (234) 5678

eg. john@smith.com

π.χ. https://oivlaxoi.gr/

eg. Website name or any text

Remove image

Άλλοι διοργανωτές

Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον διοργανωτές εκτός από τον κύριο διοργανωτή, αν θέλετε.

SEO Schema

Following statuses are for informing search engines (Google, bing, etc) about your events so they can manage your events better. Therefore you can use these statuses to be more Search Engine Friendly.

For active events!

If you postponed an event then you can use this status!

If you cancelled an event then you should select this status!

For the events that moved online!

Σημείωση για τον κριτή

Κόστος συμβάντος *

Κατηγορίες *

Ετικέτες *

Χρώμα συμβάντος

Ετικέτες

Ομιλητές-Ερμηνευτές

Insert name of one speaker: Chris Taylor