Χ 

Entries
14
Views
1565
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Χωριο
Χωριό
2
Χρόνια πολλά
Χρόνια πολλά
3
Χρόνια πολλά
Ελληνικά
4
Χελώνας
Χελωνα
5
Χίρου
Κλωστή
6
Χυκάτου
Συκώτι
7
Χίου
Είμαι
8
Χέρου
Σίδερο, Μέταλλο
9
Χείμ
Είμαστε
10
Χιί
Είσαι
11
Χίιλου
Γιος
12
Χίτς
Σύκα
13
Χιμουνίκου
Καρπούζι
14
Χαράου,
Χαρά