Β 

Entries
19
Views
1176
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Βόι
Θέλω
2
Βρούτα
Αγαπημένη
3
Βεχώρε, Βερώρε
Ποτέ
4
Βα
Θα
5
Βίνιτου
Κυανός
6
Βούλπα, Βούλπε
Αλεπού
7
Βρόι, Βρέου
Θέλω
8
Βέρ άλτου
Κάποιος
9
Βέκι
Παλιό
10
Βιντούει
Πούλησα
11
Βιτζούει
Είδα
12
Βίνα
Φλέβα
13
Βίντου 
Ανεμος
14
Βάλια
Κοιλάδα
15
Βάκα
Αγελάδα
16
Βειάρα
Καλοκαίρι
17
Βόι
Εσείς
18
Βινίς
Ηρθες
19
Βούλτουρου
Αετός