Σ 

Entries
12
Views
148
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Σουσκιραρι
Αναστεναγμός
2
Σκινιρατλου 
Σπονδηλική στήλη
3
Σουρίτ(ου)
Παντρεμένος
4
Σάσι
΄Εξι
5
Σους
Επάνω
6
Σάρε
Αλάτι
7
Σιάρα
Βραδυ
8
Σόρα
Αδερφή
9
Σάπτε
Επτά
10
Σομνου
΄Υπνος
11
Σίντζι
Αίμα
12
Σόρικου
Ποντίκι