Ψ 

Entries
1
Views
834
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ψουσίτου
Ο ψόφιος