Ψ 

Entries
1
Views
225
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ψουσίτου
Ο ψόφιος