Π 

Entries
10
Views
1682
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Πιστουαρ
Πιστουαρ
2
Πατατούλες
Πατάτα
3
Παντικα
Κοιλια
4
Παλαβός
Εν
5
Πανηγύρι
Πανηγύρι
6
Πουτσăνă
Λίγο
7
Πλουαι
Βροχη
8
Πικουράρου
Βοσκός
9
Π
Παλαβος
10
Παντικα
Η κοιλια