Π 

Entries
8
Views
1071
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Παντικα
Κοιλια
2
Παλαβός
Εν
3
Πανηγύρι
Πανηγύρι
4
Πουτσăνă
Λίγο
5
Πλουαι
Βροχη
6
Πικουράρου
Βοσκός
7
Π
Παλαβος
8
Παντικα
Η κοιλια