Π 

Entries
9
Views
1476
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Πατατούλες
Πατάτα
2
Παντικα
Κοιλια
3
Παλαβός
Εν
4
Πανηγύρι
Πανηγύρι
5
Πουτσăνă
Λίγο
6
Πλουαι
Βροχη
7
Πικουράρου
Βοσκός
8
Π
Παλαβος
9
Παντικα
Η κοιλια