Ω 

Entries
2
Views
542
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ωραια
Ωραια
2
Ωρα
Ωρα