Ω 

Entries
2
Views
948
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ωραια
Ωραια
2
Ωρα
Ωρα