Ν 

Entries
15
Views
445
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Νούμ-πτε
Γαμος
2
Ν'κλό
Πιο πέρα
3
Ντίντι
Δόντι
4
Ντουμιτζέ
Θεός
5
Ντουμένικα, Ντουμίνικα
Κυριακή
6
Ντίντι
Δόντι
7
Ντάντα
Γιαγιά
8
Νοάπτι
Νύχτα
9
Νείκα
Μικρή
10
Νείκου
Μικρός
11
Νιέλ
Αρνί
12
Νέγκουρα
Ομίχλη
13
Νάρι
Μύτη
14
Νιάου
Χιόνι
15
Νου
Δεν, όχι