Ν 

Entries
22
Views
2211
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ντι μουντι
Ντι μουντι
2
Ντι
Ντι
3
Νε
Ναι
4
Νάζο
Ναζο
5
Νάσκα
Νάσκα
6
Να
Να
7
Ν
Α
8
Νούμ-πτε
Γαμος
9
Ν'κλό
Πιο πέρα
10
Ντίντι
Δόντι
11
Ντουμιτζέ
Θεός
12
Ντουμένικα, Ντουμίνικα
Κυριακή
13
Ντίντι
Δόντι
14
Ντάντα
Γιαγιά
15
Νοάπτι
Νύχτα
16
Νείκα
Μικρή
17
Νείκου
Μικρός
18
Νιέλ
Αρνί
19
Νέγκουρα
Ομίχλη
20
Νάρι
Μύτη
21
Νιάου
Χιόνι
22
Νου
Δεν, όχι