Ν 

Entries
13
Views
210
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ντίντι
Δόντι
2
Ντουμιτζέ
Θεός
3
Ντουμένικα, Ντουμίνικα
Κυριακή
4
Ντίντι
Δόντι
5
Ντάντα
Γιαγιά
6
Νοάπτι
Νύχτα
7
Νείκα
Μικρή
8
Νείκου
Μικρός
9
Νιέλ
Αρνί
10
Νέγκουρα
Ομίχλη
11
Νάρι
Μύτη
12
Νιάου
Χιόνι
13
Νου
Δεν, όχι