Ν 

Entries
16
Views
832
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ν
Α
2
Νούμ-πτε
Γαμος
3
Ν'κλό
Πιο πέρα
4
Ντίντι
Δόντι
5
Ντουμιτζέ
Θεός
6
Ντουμένικα, Ντουμίνικα
Κυριακή
7
Ντίντι
Δόντι
8
Ντάντα
Γιαγιά
9
Νοάπτι
Νύχτα
10
Νείκα
Μικρή
11
Νείκου
Μικρός
12
Νιέλ
Αρνί
13
Νέγκουρα
Ομίχλη
14
Νάρι
Μύτη
15
Νιάου
Χιόνι
16
Νου
Δεν, όχι