Ν 

Entries
14
Views
250
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Ν'κλό
Πιο πέρα
2
Ντίντι
Δόντι
3
Ντουμιτζέ
Θεός
4
Ντουμένικα, Ντουμίνικα
Κυριακή
5
Ντίντι
Δόντι
6
Ντάντα
Γιαγιά
7
Νοάπτι
Νύχτα
8
Νείκα
Μικρή
9
Νείκου
Μικρός
10
Νιέλ
Αρνί
11
Νέγκουρα
Ομίχλη
12
Νάρι
Μύτη
13
Νιάου
Χιόνι
14
Νου
Δεν, όχι