Γ 

Entries
14
Views
1675
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Γίνει
Γίνει
2
Γειά
Γειά
3
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
4
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
5
Γέστι
Μέλισσα
6
Γκαλίνα
Κότα
7
Γκούβα
Τρύπα, Λακούβα
8
Γκροάσου, Γκερόσου
Παχύς
9
Γεγείνα
Κότα
10
Γάκης
Γιώργος
11
Γίνου
Ερχομαι
12
Γιέσπι, Γιάσπε
Σφήκα
13
Γκράου
Εγκυος
14
Γκίνι
Καλά