Γ 

Entries
19
Views
1993
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Γαλαστρουφιζω
Γαλαστρουφιζω
2
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
3
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
4
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
5
Γίνει
Γίνει
6
Γίνει
Γίνει
7
Γειά
Γειά
8
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
9
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
10
Γέστι
Μέλισσα
11
Γκαλίνα
Κότα
12
Γκούβα
Τρύπα, Λακούβα
13
Γκροάσου, Γκερόσου
Παχύς
14
Γεγείνα
Κότα
15
Γάκης
Γιώργος
16
Γίνου
Ερχομαι
17
Γιέσπι, Γιάσπε
Σφήκα
18
Γκράου
Εγκυος
19
Γκίνι
Καλά