Γ 

Entries
10
Views
3205
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Γέστι
Μέλισσα
2
Γκαλίνα
Κότα
3
Γκούβα
Τρύπα, Λακούβα
4
Γκροάσου, Γκερόσου
Παχύς
5
Γεγείνα
Κότα
6
Γάκης
Γιώργος
7
Γίνου
Ερχομαι
8
Γιέσπι, Γιάσπε
Σφήκα
9
Γκράου
Εγκυος
10
Γκίνι
Καλά