Γ 

Entries
12
Views
3934
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Γατα
Γατα
2
ΓΙΡ
ΟΛΕ
3
Γέστι
Μέλισσα
4
Γκαλίνα
Κότα
5
Γκούβα
Τρύπα, Λακούβα
6
Γκροάσου, Γκερόσου
Παχύς
7
Γεγείνα
Κότα
8
Γάκης
Γιώργος
9
Γίνου
Ερχομαι
10
Γιέσπι, Γιάσπε
Σφήκα
11
Γκράου
Εγκυος
12
Γκίνι
Καλά