Γ 

Entries
21
Views
2502
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Γκίνι χιμ
Τι κανεις
2
Γεια
Γεια
3
Γαλαστρουφιζω
Γαλαστρουφιζω
4
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
5
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
6
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
7
Γίνει
Γίνει
8
Γίνει
Γίνει
9
Γειά
Γειά
10
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
11
Γαλαστρουφις
Γαλαστρουφις
12
Γέστι
Μέλισσα
13
Γκαλίνα
Κότα
14
Γκούβα
Τρύπα, Λακούβα
15
Γκροάσου, Γκερόσου
Παχύς
16
Γεγείνα
Κότα
17
Γάκης
Γιώργος
18
Γίνου
Ερχομαι
19
Γιέσπι, Γιάσπε
Σφήκα
20
Γκράου
Εγκυος
21
Γκίνι
Καλά