Φ 

Entries
15
Views
1575
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φουτς
Φούτς νο φουτς
2
Φιτσιορο
Φιτσιορο
3
Φουντουνιτς
Γαμιεσε
4
Φεξια
Φως
5
Φουαμι
Πεινα
6
Φρίγκου
Ψήνω
7
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
8
Φαντάνα
Πηγή
9
Φάκου
Φτιάχνω
10
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
11
Φουμιάλιε
Οικογένεια
12
Φράτε
Αδελφός
13
Φιατα
Κορη
14
Φιρεάστρα
Πόρτα
15
Φόκου
Φωτιά