Φ 

Entries
16
Views
1926
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φαγητό
Φαγητό
2
Φουτς
Φούτς νο φουτς
3
Φιτσιορο
Φιτσιορο
4
Φουντουνιτς
Γαμιεσε
5
Φεξια
Φως
6
Φουαμι
Πεινα
7
Φρίγκου
Ψήνω
8
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
9
Φαντάνα
Πηγή
10
Φάκου
Φτιάχνω
11
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
12
Φουμιάλιε
Οικογένεια
13
Φράτε
Αδελφός
14
Φιατα
Κορη
15
Φιρεάστρα
Πόρτα
16
Φόκου
Φωτιά