Φ 

Entries
12
Views
1143
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φεξια
Φως
2
Φουαμι
Πεινα
3
Φρίγκου
Ψήνω
4
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
5
Φαντάνα
Πηγή
6
Φάκου
Φτιάχνω
7
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
8
Φουμιάλιε
Οικογένεια
9
Φράτε
Αδελφός
10
Φιατα
Κορη
11
Φιρεάστρα
Πόρτα
12
Φόκου
Φωτιά