Φ 

Entries
11
Views
306
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φουαμι
Πεινα
2
Φρίγκου
Ψήνω
3
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
4
Φαντάνα
Πηγή
5
Φάκου
Φτιάχνω
6
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
7
Φουμιάλιε
Οικογένεια
8
Φράτε
Αδελφός
9
Φιατα
Κορη
10
Φιρεάστρα
Πόρτα
11
Φόκου
Φωτιά