Φ 

Entries
13
Views
1307
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φουντουνιτς
Γαμιεσε
2
Φεξια
Φως
3
Φουαμι
Πεινα
4
Φρίγκου
Ψήνω
5
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
6
Φαντάνα
Πηγή
7
Φάκου
Φτιάχνω
8
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
9
Φουμιάλιε
Οικογένεια
10
Φράτε
Αδελφός
11
Φιατα
Κορη
12
Φιρεάστρα
Πόρτα
13
Φόκου
Φωτιά