Φ 

Entries
14
Views
1414
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φιτσιορο
Φιτσιορο
2
Φουντουνιτς
Γαμιεσε
3
Φεξια
Φως
4
Φουαμι
Πεινα
5
Φρίγκου
Ψήνω
6
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
7
Φαντάνα
Πηγή
8
Φάκου
Φτιάχνω
9
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
10
Φουμιάλιε
Οικογένεια
11
Φράτε
Αδελφός
12
Φιατα
Κορη
13
Φιρεάστρα
Πόρτα
14
Φόκου
Φωτιά