Φ 

Entries
10
Views
171
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Φρίγκου
Ψήνω
2
Φιτσόρλου, Φιτσόρου
Παιδί, Αγόρι
3
Φαντάνα
Πηγή
4
Φάκου
Φτιάχνω
5
Φούρου 
Κλέβω,Κλέφτης
6
Φουμιάλιε
Οικογένεια
7
Φράτε
Αδελφός
8
Φιατα
Κορη
9
Φιρεάστρα
Πόρτα
10
Φόκου
Φωτιά