Ε 

Entries
5
Views
641
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Επίσης
Επίσης
2
Ευχαριστώ μουλτι
Ευχαριστώ πολύ
3
Ενταξει
Ενταξει
4
Εσταν
Φέτος
5
Εστ, έσκου, χίου
Είμαι, Υπάρχω