Ε 

Entries
3
Views
1348
# Βλάχικα Ελληνικά
1
Είδηση
Είδηση
2
Εσταν
Φέτος
3
Εστ, έσκου, χίου
Είμαι, Υπάρχω