Π 

Entries
21
Views
375
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Πέμπτη
Πέμπτη
2
Πισω
Ναποι
3
Πορνη
Κουρβα
4
Πεπόνι
Πέπινι
5
Πεθερός
Σόκρου
6
Πεθερά
Σόκερμια
7
Πεθερά
Μούμα
8
Πηγή
Φεντένα, Ισβόρου
9
Πηγάδι
Πούς(ου)
10
Πέτρα
Σκέμπι, Κιάτρα
11
Πείνα
Φοάμι
12
Πλούσιος
Αβούτ
13
Παλιός
Βέκιου
14
Πως
Cum
15
 Πνιγµένος
Νεκάτου
16
Ποτήρι
Κούπα
17
Προζύµι
Αώτου-Αλότου
18
Πρόβατο
Οϊα
19
Προίκα
Πάϊα
20
Πόνος
Ντόρου
21
Παιδί
Φιτσιόρου