Π 

Entries
19
Views
302
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Πορνη
Κουρβα
2
Πεπόνι
Πέπινι
3
Πεθερός
Σόκρου
4
Πεθερά
Σόκερμια
5
Πεθερά
Μούμα
6
Πηγή
Φεντένα, Ισβόρου
7
Πηγάδι
Πούς(ου)
8
Πέτρα
Σκέμπι, Κιάτρα
9
Πείνα
Φοάμι
10
Πλούσιος
Αβούτ
11
Παλιός
Βέκιου
12
Πως
Cum
13
 Πνιγµένος
Νεκάτου
14
Ποτήρι
Κούπα
15
Προζύµι
Αώτου-Αλότου
16
Πρόβατο
Οϊα
17
Προίκα
Πάϊα
18
Πόνος
Ντόρου
19
Παιδί
Φιτσιόρου