Ο 

Entries
24
Views
2885
# ΕλληνικάΒλάχικα(Ελλ)Βλάχικα(Λατ)
1
Ογκος
Βολούμ
Volum
2
Οξυά
Φάγκ(ου)
Fag(u)
3
Ουράνιο τόξο
Κουρκουμπέου
Curcubeu
4
Ορφανός
Ορφουν
Orfun
5
Ολόγυρα
Αφίγκερα
Afigăra
6
Ολος
Τούτου
Tutu
7
Ολα, Ολες
Τούτι, τουτά
Tuti, tută
8
Ορθιος
Μπρόστ
Mprost
9
Οχτώ
Οπτ(ου)
Opt(u)
10
Ορεξη
Ουρέξι
Ureksi
11
Ομίχλη
Νέγκουρα
Negură
12
Ομορφος
Μουσιάτου, μουσάτου
Mushat, mushatu
13
Ορχις
Κόγιου
Coayă
14
Οτιδήποτε
Τσιντό
Tsido
15
Οπουδήποτε
Ιουτσιντό
Yiutsido
16
Ουρά
Κουάντα
Coadă
17
Οταν
Κέντ, Κέντου
Cănd, căndu
18
Ονομα
Νούμα
Numa
19
Οικογένεια
Φουμέιια, φαμιλια
Fumeyia, familia
20
Ογδόντα
Οπτουτζάτσι
Optudzăts
21
Ομιλία
Γκρεάρι
Greari
22
Οχι
Νου, Νο
Nu, no
23
Ο άνθρωπος
Ομ(ου)
Om(u)
24
Ονειρο
Νγγίσ(ου)
Ngis(u)