Ν 

Entries
6
Views
220
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Νεφρό
Αρίκιου
2
Νερό
Απα
3
Νονός
Νούνου
4
Νέος
Νόου
5
Νεαρός
Τίνουρ
6
Ντροπή
Αρουσενη