Ι 

Entries
4
Views
175
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Ιούνιος
Κιρισσεάρου (Kirishearu)
2
Ιούλιος
Αλουνάρου (Alunaru)
3
Ιανουάριος
Γινάρου (Yinaru)
4
Ικτερο
Γελμπενιάτζα