Γ 

Entries
20
Views
551
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Γατα
Κατουσα
2
Γεια
Γεια
3
Γεια σου
Γεια σου
4
Γιατρεύω
Βίντικου
5
Γιατρός
Γιάτρου
6
Γέφυρα
Πούντι
7
Γιατί
Κατσέ
8
Γιδοβοσκός
Καπράρου
9
Γνωρίζω
Στίου
10
Γλυκός
Ντούλτσι
11
Γαλα
Λαπτι
12
Γατα
Ματσα
13
Γνεθω
Τορκ
14
Γαμπρός
Τζίνιρου
15
Γαμπρός
Γκαραμπόλου
16
Γλώσσα
Limba
17
Γρήγορα
Ντρόρε, Κεντρόρε
18
Γουρούνι
Πόρκ(ου)
19
Γκλίτσα
Κερύγκου
20
Γαϊδούρι
Γουμάρ