Γ 

Entries
17
Views
449
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Γιατρεύω
Βίντικου
2
Γιατρός
Γιάτρου
3
Γέφυρα
Πούντι
4
Γιατί
Κατσέ
5
Γιδοβοσκός
Καπράρου
6
Γνωρίζω
Στίου
7
Γλυκός
Ντούλτσι
8
Γαλα
Λαπτι
9
Γατα
Ματσα
10
Γνεθω
Τορκ
11
Γαμπρός
Τζίνιρου
12
Γαμπρός
Γκαραμπόλου
13
Γλώσσα
Limba
14
Γρήγορα
Ντρόρε, Κεντρόρε
15
Γουρούνι
Πόρκ(ου)
16
Γκλίτσα
Κερύγκου
17
Γαϊδούρι
Γουμάρ