Φ 

Entries
17
Views
1817
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Φορεμα
Στράνιι
2
Φιλος
Φρατε
3
Φτάνω
Agiungu
4
Φτερό
Πιάνα
5
Φτυάρι
Λουπάτα
6
Φωνή
Μποάτσι
7
Φορτωμένος
Νκαρκάτου
8
Φλούδα
Κουάζα
9
Φοράδα
Ιάπα
10
Φλέβα
Βίνα
11
Φορτώνω
Νκάρκου
12
Φοβισμένος
Ασπεράτ
13
Φόβος
Φρίκα
14
Φαγητό
Γκέλα
15
Φίδι
Νιπέρτικα
16
Φωτιά
Φόκου
17
Φεγγάρι
Λούνα