Φ 

Entries
16
Views
212
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Φιλος
Φρατε
2
Φτάνω
Agiungu
3
Φτερό
Πιάνα
4
Φτυάρι
Λουπάτα
5
Φωνή
Μποάτσι
6
Φορτωμένος
Νκαρκάτου
7
Φλούδα
Κουάζα
8
Φοράδα
Ιάπα
9
Φλέβα
Βίνα
10
Φορτώνω
Νκάρκου
11
Φοβισμένος
Ασπεράτ
12
Φόβος
Φρίκα
13
Φαγητό
Γκέλα
14
Φίδι
Νιπέρτικα
15
Φωτιά
Φόκου
16
Φεγγάρι
Λούνα