Δ 

Entries
25
Views
2324
# ΕλληνικάΒλάχικα(Ελλ)Βλάχικα(Λατ)
1
Δάκρυα
Λăκερι
Lăcări
2
Δάνειο
Μπορτζ
Bortz
3
Δαχτυλο
Ντζεντζιτ(ου)
Dzedătu
4
Δέκα
Τζάτσι
Dzatsi
5
Δένω
Λέγου
Leg(u)
6
Δέντρο
Πόμου
Pom(u)
7
Δευτέρα
Λούν
Lun
8
Διαβάζω
Κέντου
Cănt(u)
9
Δρεπάνι
Λιλέκου
Lilecu
10
Δεκέμβριος
Αντρέου
Andreu
11
Διαλέγω
Αλέγκ(ου)
Aleg(u)
12
Δικό μου
Αμέου, ανελου
Amelu
13
Δίνω
Ντάου
Dau
14
Διψάω
Αμ σετι
Am seti
15
Δίψα
Σέτι
Seti
16
Διώχνω
Αγουνέστου
Agunest
17
Δουλεύω
Λουκρέτζου
Lucredz
18
Δουλειά
Λούκρου
Lucru, lucuru
19
Δράκος
Ντράκου
Dracu
20
Δέρμα
Κελι
Cheli
21
Δασος
Πιντουρι
Păduri
22
Δόντια
Ντίντιλι
Dintili
23
Δόντι
Ντίντι
Dinti
24
Δέντρο
Κουπατς
Cupats
25
Δρόμος
Κάλι
Cali