Δ 

Entries
26
Views
2610
# ΕλληνικάΒλάχικα(Ελλ)Βλάχικα(Λατ)
1
Δύναμη
Ντούρου
Duro
2
Δάκρυα
Λăκερι
Lăcări
3
Δάνειο
Μπορτζ
Bortz
4
Δαχτυλο
Ντζεντζιτ(ου)
Dzedătu
5
Δέκα
Τζάτσι
Dzatsi
6
Δένω
Λέγου
Leg(u)
7
Δέντρο
Πόμου
Pom(u)
8
Δευτέρα
Λούν
Lun
9
Διαβάζω
Κέντου
Cănt(u)
10
Δρεπάνι
Λιλέκου
Lilecu
11
Δεκέμβριος
Αντρέου
Andreu
12
Διαλέγω
Αλέγκ(ου)
Aleg(u)
13
Δικό μου
Αμέου, ανελου
Amelu
14
Δίνω
Ντάου
Dau
15
Διψάω
Αμ σετι
Am seti
16
Δίψα
Σέτι
Seti
17
Διώχνω
Αγουνέστου
Agunest
18
Δουλεύω
Λουκρέτζου
Lucredz
19
Δουλειά
Λούκρου
Lucru, lucuru
20
Δράκος
Ντράκου
Dracu
21
Δέρμα
Κελι
Cheli
22
Δασος
Πιντουρι
Păduri
23
Δόντια
Ντίντιλι
Dintili
24
Δόντι
Ντίντι
Dinti
25
Δέντρο
Κουπατς
Cupats
26
Δρόμος
Κάλι
Cali