Δ 

Entries
14
Views
342
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Διαλέγω
Αλέγου
2
Δικό μου
Αμέου
3
Δίνω
Ντά
4
Δίψα
Σέτι
5
Διώχνω
Αγουνέστου
6
Δουλεύω
Λουκρέτζου
7
Δουλειά
Λούκρου
8
Δράκος
Ντράκου
9
Δέρμα
Κελι
10
Δασος
Πιντουρι
11
Δόντια
Ντίντιλι
12
Δόντι
Ντίντι
13
Δέντρο
Ορμπουρου
14
Δρόμος
Κάλι