Δ 

Entries
27
Views
3199
# ΕλληνικάΒλάχικα(Ελλ)Βλάχικα(Λατ)
1
Δίκαιο
Δίκαιο
JUDE
2
Δύναμη
Ντούρου
Duro
3
Δάκρυα
Λăκερι
Lăcări
4
Δάνειο
Μπορτζ
Bortz
5
Δαχτυλο
Ντζεντζιτ(ου)
Dzedătu
6
Δέκα
Τζάτσι
Dzatsi
7
Δένω
Λέγου
Leg(u)
8
Δέντρο
Πόμου
Pom(u)
9
Δευτέρα
Λούν
Lun
10
Διαβάζω
Κέντου
Cănt(u)
11
Δρεπάνι
Λιλέκου
Lilecu
12
Δεκέμβριος
Αντρέου
Andreu
13
Διαλέγω
Αλέγκ(ου)
Aleg(u)
14
Δικό μου
Αμέου, ανελου
Amelu
15
Δίνω
Ντάου
Dau
16
Διψάω
Αμ σετι
Am seti
17
Δίψα
Σέτι
Seti
18
Διώχνω
Αγουνέστου
Agunest
19
Δουλεύω
Λουκρέτζου
Lucredz
20
Δουλειά
Λούκρου
Lucru, lucuru
21
Δράκος
Ντράκου
Dracu
22
Δέρμα
Κελι
Cheli
23
Δασος
Πιντουρι
Păduri
24
Δόντια
Ντίντιλι
Dintili
25
Δόντι
Ντίντι
Dinti
26
Δέντρο
Κουπατς
Cupats
27
Δρόμος
Κάλι
Cali