Δ 

Entries
24
Views
432
# ΕλληνικάΒλάχικα
1
Δαχτυλο
Ντζεντζιτ(ου)
2
Δέκα
Τζάτσι (Tzatsi)
3
Δένω
Legu
4
Δένω
Λέγκου
5
Δέντρο
Πόμου
6
Δευτέρα
Λούν
7
Διαβάζω
Κέντου
8
Διαλέγω
Αλέγκου
9
Δρεπάνι
Λιλέκου
10
Δεκέμβριος
Αντρέου (Andreu)
11
Διαλέγω
Αλέγου
12
Δικό μου
Αμέου
13
Δίνω
Ντά
14
Δίψα
Σέτι
15
Διώχνω
Αγουνέστου
16
Δουλεύω
Λουκρέτζου
17
Δουλειά
Λούκρου
18
Δράκος
Ντράκου
19
Δέρμα
Κελι
20
Δασος
Πιντουρι
21
Δόντια
Ντίντιλι
22
Δόντι
Ντίντι
23
Δέντρο
Ορμπουρου
24
Δρόμος
Κάλι