Τρίγλωσσο λεξικό του Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης